معرفی دقیق ترین سامانه تشخیص بیماری کرونا

19 فروردین 99 2884

شرکت ایمن آرا پرشین با درک به موقع نیاز به سامانه های موثر و کاربردی برای تشخیص بیماران مبتلا به ویژه در مراکز مهم و پرتردد، نسبت به ارائه سامانه تشخیص و غربالگری هوشمند بیماران مبتلا به کرونا با نام تجاری FEVER HUNTER  اقدام نموده است. مشخصه اصلی این سامانه دقت بسیار بالای تشخیص و شناسایی بیماران و قابلیت کاربرد دائمی است.

·      تشخیص بیش از ۳۰ چهره به صورت همزمان

·      قابلیت تشخیص چهره با وجود ماسک، ریش و حجاب

·      امکان شناسایی چهره  و اندازه گیری دما به صورت جانبی (نیم رخ)

·      قابلیت اندازه گیری دقیق دما در محدوده ۲ تا ۸ متر

·      امکان اتصال به صورت بدون سیم به سامانه مدیریت

·      دقت بسیار بالای تشخیص با استفاده از سامانه کالیبراسیون

·      امکان اتصال به سامانه های کنترل دسترسی و یا آلارمهای صوتی و نوری به صورت مستقیم